Club


Een beetje geschiedenis

Het ontstaan

De rolschaatsclub (tegenwoordig skeelerclub) werd op 12 maart 1975 opgericht, als onderafdeling van Rolta Leuven. Aanleiding daartoe was het feit dat het echtpaar Decoster – Van Damme zich uit West-Vlaanderen in Zemst kwamen vestigen.

Na overeenkomst met de moederclub werd de club zelfstandig op 29 januari 1978 en kreeg de naam “REKO ROLLER CLUB”.
Deze naam heeft een tweeledige betekenis en staat voor de doelstelling van de club: iedereen de gelegenheid geven te rolschaatsen als ontspanning (RE = recreatie) of – wanneer men dit wenst – uit te komen in wedstrijden (KO = kompetitie).

Zoals reeds gezegd was het opstarten van de club een initiatief van het echtpaar Decoster maar zij werden bijgestaan door Jean Teughels (voormalige voorzitter), Theo Versteven (voormalige schatbewaarder) en Emiel Huymans die in 1977 vervangen werd door Frans Desmet. Zij zijn de pioniers van de club.

De start mocht zeker een succes genoemd worden, met onmiddellijk 25 leden. Al die jaren groeide het aantal leden van de club, zowel het aantal recreatie- als competitieleden tot wat we heden zijn. Momenteel zijn we met meer dan 50 competieleden en een 200-tal recreatieleden.

De resultaten

Sinds het ontstaan heeft de club al heel wat mooie resultaten gehaald. We hadden onder ons toch reeds verscheidene Europese kampioenen, maar ook wereldkampioenen, net als heel wat ereplaatsen.

Onze Europese kampioenen, alsook onze wereldkampioenen in volgorde:

Natuurlijk mogen we ook niet vergeten te vermelden dat er reeds vele ereplaatsen werden behaald op internationaal niveau, alsook op Belgisch niveau.

Onze accommodatie

De plaatsen waar er kon getraind worden, hebben ook een ware evolutie gekend.
De allereerste plaats, waar de club terecht kon om zich op de wieltjes uit te leven was de toenmalige Kerkhoflaan – nu St. Pieterstraat genaamd – te Zemst.
In 1976 kwam hier een trainingsplaats bij voor de competitieleden. Zij mochten op de atletiekpiste van Coloma gaan trainen, die toen werd geasfalteerd.
In 1980 verhuisden we naar de kazerne te Peutie. Van toen af aan, mocht de club rekenen op een vaste stek nl het Tarweveld te Zemst, alsook op de parking van het voetbalveld te Weerde.
In 1983 kregen we er nog één plaats bij nl de parking van het voetbalveld te Zemst.
Na een lange zoektocht naar de juiste locatie – zonder al te veel hinder van verkeer – vonden we in 1993 de juiste plek.
Eindelijk, kwam de langverwachte rolschaatspiste te Eppegem – De Waterleest.

Als clublokaal hadden we een bij-lokaaltje ter beschikking, een stuk dat deel uitmaakt van de huidige sporthal. Dit werd jammer genoeg al snel te klein (om al dat materiaal te stockeren). Na veel voorbereiding en onderhandeling met de gemeente Zemst, werd in 2008 – onder impuls van de drijvende kracht van de club, Arnold Decoster – de bouw van een nieuw clublokaal gestart, en dit aan de andere kant van de skeelerpiste.

In 2009 sloeg het noodlot toe en moesten wij jammer genoeg plots afscheid nemen van een van de belangrijkste figuren en drijvende krachten achter deze club. Arnold Decoster overleed op 9 november 2009.
Aangezien onze club het levenswerk van Arnold was, vonden wij het dan ook zeer normaal dat zijn naam alle eer moest krijgen. Het clublokaal werd volledig afgewerkt en de piste kreeg een opknapbeurt.
In augustus 2010 werd dit complex (piste + lokaal) plechtig ingehuldigd als ‘Stadion Arnold Decoster’.

Onder de nieuwe voorzitter Keuleers Walter kreeg het gebouw in 2019 een verdieping.

Tot slot, toch nog even dit:

REKO ZEMST is een erg dynamische club. Kom zeker eens een kijkje nemen!

Onze sponsors